კონფერენცია

2022 წლის 22 დეკემბერს თბილისის თავისუფალ აკადემიაში რიგით XXIII - ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა.
 
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის თავისუფალი აკადემიის აკადემიურმა და მოწვეულმა პერსონალმა, სტუდენტებმა, საერთაშორისო პარტნიორებმა, მკვლევარებმა და დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის იუნკერებმა.
 
მხარეებმა გაანალიზეს აქტუალური თემები, წარმოადგინეს პრეზენტაციები და დაჯილდოვდნენ სერტიფიკატებით.
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info