სტუდენტური ბაზა

 

ბმული სტუდენტებისთვის:  http://students.freeacademy.edu.ge/#/login 

 

ბმული აკადემიური პერსონალისთვის: http://emis.freeacademy.edu.ge/#/login/login 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info