აკადემიაში მოქმედებს სოციალური პროგრამები სტუდენტებისათვის, რომლის ფარგლებშიც:

 

 

        ✔️  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილ სტუდენტთათვის მოქმედებს შიდა გრანტი - 50 %;

 

        ✔️  სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის მოქმედებს შიდა გრანტი 50%;

 

        ✔️  სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერა ინსტიტუციის ბიუჯეტიდან.

 

 

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info