იმისათვის, რომ გახდე თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტუდენტი წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტები:

 

✔️ პირადობის მოწმობის ასლი;

✔️ საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა - ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტურობის შესახებ;

✔️ 2 (ორი) ცალი ფოტოსურათი (3x4) და ფოტოს ვერსია CD დისკზე ჩაწერილი;

✔️ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).

 

 

საბუთების მიღება შესაძლებელია: 

მის.: ქ. თბილისი, საბურთალო, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46, II სართული, ოთახი N12.

ტელ.: 0322 36 91 60; 

 

e - Mail.: info@freeacademy.edu.ge

 

 

თანხის გადახდა შესაძლებელია ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში) ასევე სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით შემდეგ ანგარიშის ნომრებზე:

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: GE34BG0000000581117498

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: GE34BG0000000581117498

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: GE73BG0000000582378669

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: GE81BG0000000581114615

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა: GE27BG0000000581114617

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა: GE97BG0000000581114618

 

 

თანხის გადახდისას პირი ვალდებულია დანიშნულების ველში მიუთითოს სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, რათა მოხდეს სტუდენტის იდენტიფიკაცია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info