საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები (240 ECTS):

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 2450 ლარი;

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 9900 ლარი;

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 2450 ლარი;

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 2450 ლარი.

 

 

სასერტიფიკატო ერთ წლიანი პროგრამები (60 ECTS):

 

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის - 2250 ლარი;

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა სომხურენოვანთათვის - 2250 ლარი;

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ოსურენოვანთათვის - 2250 ლარი;

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზურენოვანთათვის - 2250 ლარი;

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - მათემატიკა I - VI კლასი - 2250 ლარი;

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება I - IV კლასი - 2250 ლარი;

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - ქართული, როგორც მეორე/უცხოური ენა - 2250 ლარი.

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info