ახალი თანამშრომლობა

თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და იუსტიციის სახლს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი.

მემორანდუმის მიზანია ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტუდენტთა პროფესიულ მომზადებას და მათი ინტელექტუალური რესურსის განვითარებას.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info