დასაქმდი

დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა !!!

კომპანია "Paint Your Life Georgia"Data Analyst/Workforce მენეჯერის პოზიცია;
 ლოჯისტიკის სპეციალისტის პოზიცია.


საკონტაქტო პირი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი
დალი არახამია
ტელ.: 591 05 02 14

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info