2022 წლის 22 დეკემბერი

თბილისის თავისუფალი აკადემია 2022 წლის 22 დეკემბერს აწყობს რიგით 23 - ე საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენციას

- საკონფერენციო მასალების მიღება: 01.12.2022 - მდე

- გეძლევათ შესაძლებლობა ნაშრომი გამოაქვეყნოთ რეფერირებად ჟურნალში

დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით თბილისის თავისუფალი აკადემიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე
https://freeacademy.edu.ge/

საკონფერენციო მასალები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

📧 info@freeacademy.edu.ge

საკონტაქტო პირი საკონფერენციო საკითხებთან დაკავშირებით:

სოფიკო ალფაიძე

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info