გაიგე მეტი

საჯარო ლექცია თემაზე:

„საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მათი როლი საქართველოს განვითარების პროცესში”

შეხვედრის თარიღი:
10.06.2022 წ. 20:00 სთ.ზე

მენტორი:
დავით შოშიტაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info