დასაქმების ფორუმი

სტუდენტთა დასაქმების ფორუმი

NETWORK - ER.

NETWORK - ER - მასშტაბური დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40 (ორმოცი) კომპანიის HR წამომადგენელი.

ფორუმზე სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ კოპანიებს, ადგილზე გაიარონ გასაუბრება, დასვან შეკითხვები და მიიღონ რჩევები, რაც დაეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში.

ღონისძიების დასაწყისი:

19.06.2022 წ. 12:00 სთ.ზე.

📍📍📍 ღონისძიების ჩატარების ადგილი - HOLIDAY INN - თბილისი.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info