ვებინარი

ვებინარი თემაზე: "საერთაშორისო სამშენებლო სამართალი"

შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

- საერთაშორისო სამშენებლო სამართლის მიმოხილვა/თავისებურებები;

- ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმები FIDIC საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები;

- მხარეები, მხარეთა ვალდებულებები და უფლებები საერთაშორისო შესყიდვები;

- შეცვლილი გარემოებები;

- გადახდები;

- გარანტიები და დაზღვევები;

- დავის განხილვის მექანიზმები.

მენტორი: საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი - თეონა ქარელი.

27.06.2022წ. 13:00 სთ.ზე

შეხვედრის ადგილი:
ქ. თბილისი, საბურთალო, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46
თბილისის თავისუფალი აკადემიის ადმინისტრაციული შენობა.

ვებინარზე დამსწრე პირებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info