26 - თაობა აკადემიელები

2021 წლის 23 დეკემბერს თბილისის თავისუფალმა აკადემიამ 26-ე თაობა კურსდამთავრებულებს მიანიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
 
იზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ვულოცავთ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info