„მომავლის ლიდერი"

გამოვიდა თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჟურნალის - „მომავლის ლიდერის" რიგით მე-12 შემეცნებითი ნომერი.

- ჟურნალის თემაა - "დისტანციური სწავლება, გამოწვევები და პერსპექტივები".

- ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში ან მოითხოვოთ მისი ელექტრონული ვერსია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info