მოდი აკადემიაში

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე, აკადემიაში პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო!

- დაწყებითი საფეხურის (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება I - IV კლასები) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

- დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასის) მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

- ქართულის, როგორც მეორე/უცხოური ენის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხური).

პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა მონაცემები უნდა გამოაგზავნონ თბილისის თავისუფალი აკადემიის

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info