ახალი ჟურნალი "აკადემლაბი"

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ჟურნალმა "ივერონი" შეიცვალა სახელწოდება და გახდა "აკადემლაბი".

📖  2021 წლის 22 ოქტომბერს გამოვა "აკადემლაბის" სახელწოდების ქვეშ პირველი ჟურნალი, რომელსაც ააქვს ISSN უნივერსალური ნომერი.

📖 2021 წლის 22 ოქტომბრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეები ნაშრომებს "აკადემლაბში" გამოაქვეყნებენ.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info