პროგრამული აკრედიტაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია!

 

საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 7 (შვიდი) წლის ვადით!


ვულოცავთ თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს ამ წარმატებას!

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info