"გლობალური პოსტპანდემიური გამოწვევები"

თბილისის თავისუფალი აკადემია 2021 წლის 22 ოქტომბერს აწყობს რიგით 22 - ე საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენციას.

- კონფერენციის თემა: "გლობალური პოსტპანდემიური გამოწვევები".

- საკონფერენციო მასალის მიღება: 24.05.2021 - 17.09.2021.

- გეძლევათ შესაძლებლობა ნაშრომი გამოაქვეყნოთ რეფერირებად ჟურნალში.


Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info