რექტორი სალომე პირველი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა, ქალბატონმა სალომე პირველმა და ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ქალბატონმა ანჟელა აბულაძემ გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან:
 
▶️ გლობალური გამოწვევების მართვის ლაბორატორია;
▶️ ფსიქოლოგიური ლაბორატორია N1 და კრიმინალური ფსიქოლოგიის სააგენტო;
▶️ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი;
▶️ სოს ბავშვთა სოფელი.
 
მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები თანხმდებიან აკადემიური უმაღლესი განათლების ფარგლებში სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელშეწყობაზე, სასწავლო პროცესში სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცებაზე, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და კვალიფიციური კადრების მომზადებაზე.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info