მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

👇👇👇აკადემიაში მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო!
 
👩‍🏫 დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასი) მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;
 
👨‍🏫 დაწყებითი საფეხურის (I-IV კლასი) ქართული ენა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;
 
👩‍🏫 ქართულის, როგორც მეორე/უცხოური ენის (დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხური) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.
 
რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე 👇👇👇
 
 
🏅 𝑭𝙧𝒆𝙚 𝘼𝒄𝙖𝒅𝙚𝒎𝙮 𝙤𝒇 𝑻𝙗𝒊𝙡𝒊𝙨𝒊

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info