ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

თუ აბარებ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე
 
✔️ აირჩიე აკადემია 1️⃣ ნომრად და მიიღე ლეპტოპი;
✔️ აირჩიე აკადემია 2️⃣ ნომრად და მიიღე შიდა გრანტი 500ლ.
 
აკადემიის პარტნიორები არიან:
 
🔷 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;
🔷 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
🔷 საქართველოს ბანკი;
🔷 ლიბერთი ბანკი;
🔷 სადაზღვეო კომპანია "არდი";
🔷 საბანკო სწავლების ცენტრი;
🔷 სამეწარმეო განათლების ეროვნული ცენტრი;
🔷 ახალგაზრდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია;
🔷 დემოკრატიის ლაბორატორია;
🔷 ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი;
🔷 ევროპული სამშენებლო ჰოლდინგი;
🔷 დევნილთა ხმა;
🔷 სითი ლიზინგი;
🔷აუდიტორული კომპანიები;
🔷 სამშენებლო კომპანიები;
🔷 სასტუმროების სხვადასხვა ქსელი;
🔷 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
🔷 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო.
 
აბიტურიენტების ცნობარი - 2040101 - ბიზნესის ადმინისტრირება
 
🥇 𝑭𝙧𝒆𝙚 𝘼𝒄𝙖𝒅𝙚𝒎𝙮 𝙤𝒇 𝑻𝙗𝒊𝙡𝒊𝙨𝒊

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info