ინთერშიფი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის პარტნიორი გახდა ლ.ნ. გუმილიოვის ევრაზიის ეროვნული უნივერსიტეტი - აღიარებული აკადემიური, კვლევითი, სოციალური და კულტურული ცენტრი.
 
ახალი თანამშრომლობის ფარგლებში ლ.ნ. გუმილიოვის ევრაზიის ეროვნულ უნივერსიტეტსა და თბილისის თავისუფალ აკადემიას შორის შეთანხმება მიღწეულია და შემოდგომის სემესტრიდან აკადემიის წარჩინებულ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა გაემგზავრნონ ყაზახეთის რესპუბლიკის ყველაზე დიდ უნივერსიტეტში ინტერშიფის ფარგლებში.
 
ყაზახეთის რესპუბლიკაში აკადემიის წარჩინებული სტუდენტების პირველი ვიზიტი სრულად დაფინანსდება თბილისის თავისუფალი აკადემიის მიერ.
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info