Diorama Eduversity

თბილისის თავისუფალ აკაემიასა და  “Diorama Eduversity-ს” შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

 

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა და უნივერსიტეტის თავმჯდომარემ.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info