გაიგე მეტი

ეს შენი დროა!
 
27.10.2023 - 17:00 სთ.ზე
 
“ყავა პროფესორთან”
 
შეხვედრის ფარგლებში 
 
გექნებათ შესაძლებლობა შეხვდეთ 
 
თბილისის თავისუფალი აკადემიის
 
სამართლის სკოლის დეკანს
 
პროფესორს - ეკატერინე ლაფაჩს
 
Free Academy of Tbilisi - 204

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info