ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის პარტნიორი გახდა “Royal Victorian University of Armenia”.
 
ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს ხელი მოაწერეს აკადემიის რექტორმა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info