ტრენინგი

ტრენინგი თემაზე:

“საზრისზე ორიენტირებული ცხოვრების ონტოლოგიური საფუძვლები (ვიქტორ ფრანკლის ცხოვრებისა და შემოქმედების მაგალითზე)”

შეხვედრის თარიღი/დრო:

🕗 25.05.2023 წ.
🕗 11:00 სთ.ზე

👩‍🎓 მენტორი 

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი,
ფსიქოლოგის დოქტორი
ლანა სულხანიშვილი

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info