ისწავლე აკადემიაში

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს მიღებას მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის სამ მიმართულებაზე 👇

🎓 მათემატიკის მასწავლებელი I - VI კლასი;

🎓 ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება I - IV კლასი;

🎓 ქართული, როგორც მეორე/უცხოური ენა.

სწავლის ღირებულება 2250 ლარი

თბილისის თავისუფალი აკადემია - 204

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info