ახალი თანამშრომლობა

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და საჯარო/კერძო სკოლებს შორის.

მემორანდუმებს ხელი მოაწერეს თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა და საჯარო/კერძო სკოლის დირექტორებმა.

- სსიპ მაჭატის საჯარო სკოლა;

- სსიპ საბირქენდის N1 საჯარო სკოლა;

- სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადის საჯარო სკოლა;

- სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდაშნის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ობუჯის N1 საჯარო სკოლა;

- კერძო სკოლა "არქიმედე".

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info