დისკუსია დებატები

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში გაიმართა შეხვედრა - მეწარმეობის დაწყების პოტენციალის დადგენა გენდერული პერსპექტივით.
 
შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა:
 
↗️ მეწარმეთ გახდომის მიზეზები;
↗️ ბიზნეს იდეისთვის უკუკავშირი/მხარდაჭერა;
↗️ შესაძლებლობების შეცნობა;წარმატების/წარუმატებლობის პერიპეტიები;
↗️ გამოწვევები;
↗️ განხორციელებადობა;
↗️ შესრულების შესაძლებლობები.
 
შეხვედრას ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info