ახალი თანამშრომლობა

ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების მიზნით თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და ირანის თავრიზის უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ერთმანეთს გაუზიარებენ საუკეთესო გამოცდილებას, განსაზღვრავენ ახალ სამოქმედო გეგმას და ხელს შეუწყობენ უმაღლესი განათლების/სამეცნიერო კვლევების გაძლიერებას.

ინტერნაციონალიზაციის განვითარება თბილისის თავისუფალი აკადემიის ერთ - ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია!

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info