გაიგე მეტი

ტრენინგი - "სამეცნიერო ბაზების გამოყენება".

მენტორი - თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი სოფო ალფაიძე.

21.07.2022 წ.  13:00 სთ.ზე

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info