„მომავლის ლიდერი"

გამოვიდა თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჟურნალის - „მომავლის ლიდერის" რიგით მე - 15 შემეცნებითი ნომერი.

მე - 15 ნომრის თემატიკაა "დასაქმების ბაზარი".

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში ან მოითხოვოთ მისი ელექტრონული ვერსია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info