დასაქმდი

ეს შენი შანსია!

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია!

ს ტ ა ჟ ი რ ე ბ ა/დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა !!!

პირველი ციფრული ასოციაცია საქართველოში - "SMEDA"

- ასოციაციაში წევრებთან ურთიერთობის ასისტენტი;

- პროექტების ასისტენტი.

საკონტაქტო პირი - სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი

დალი არახამია
ტელ.: 591 05 02 14

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info