“საქსტატის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება"

თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა ქალბატონმა სალომე პირველმა მონაწილეობა მიიღო გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის - “საქსტატის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება" ღონისძიებაში.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური თბილისის თავისუფალი აკადემიის პარტნიორია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info