ახალი თანამშრომლობა

თბილისის თავისუფალი აკადემია ემზადება ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის. შესაბამისად თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა, ქალბატონმა სალომე პირველმა გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდ “საქართველოს კარიტასთან“.

მხარეები თანხმდებიან:

✅ ხელი შეუწყონ სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებას;
✅ გაითვალისწინონ უმაღლესი განათლებისა და შრომის ბაზრის კავშირის საჭიროებები;
✅ შექმნან შესაბამისი სივრცე ურთიერთთანამშრომლობისათვის;
✅ მოამზადონ კვალიფიციური კადრები.

თბილისის თავისუფალი აკადემია - ეს შენი განათლების სივრცეა.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info