პროგრამული აკრედიტაცია

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2021 წლის 20 აპრილის გადაწყვეტილებით ქართულის, როგორც მეორე/უცხოური ენის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი - საბაზო - საშუალო საფეხური) აკრედიტებულია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info