პროგრამული აკრედიტაცია

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2021 წლის 20 აპრილის გადაწყვეტილებით დაწყებითი საფეხურის (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება I-IV კლასები) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info