ახალი თარგმანი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკას გადაეცა აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის დეკანის ქალბატონი მაია ვასაძის ნათარგმნი ჯიმ კოლინზის წიგნი „კარგიდან საუკეთესომდე“.
 
წიგნი ეხება ბიზნესის მართვას და იგი მენეჯმენტის თეორიის თანამედროვე კლასიკად ითვლება აშშ-ში.
 
წიგნი ხელმისაწვდომია თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში.
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info