თანადაფინანსების შესახებ

ა ბ ი ტ უ რ ი ე ნ ტ ე ბ ს !!!

თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საბჭოს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში აკადემია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა განათლების ხელშეწყობის მიზნით ერთიანი ეროვნული გამოცდებით პირველი პრიორიტეტით აკადემიის არჩევის შემთხვევაში - აკადემიაში ჩარიცხულ სტუდენტებს უფინანსებს სწავლის საფასურს ინსტიტუციის შიდა გრანტით, რაც უდრის მთლიანი ღირებულების 50%

შ ე მ ო ხ ა ზ ე - 066 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info