ახალი თანამშრომლობა

თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და შპს „სოფთმასტერ ტრეიდს“ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა ქალბატონმა სალომე პირველმა და შპს „სოფთმასტერ ტრეიდის“ დირექტორმა ბატონმა გიორგი ტალიაშვილმა.

მხარეები ხელს შეუწყობენ სტუდენტთა ჩართვას თემატურ ღონისძიებებში და იზრუნებენ აკადემიურად წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისების ფორმების პრაქტიკაში დანერგვისათვის.
 
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info