"რატომ უნდა ვიკითხოთ წიგნები"

გამოვიდა თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჟურნალის „მომავლის ლიდერის" რიგით მე-11 შემეცნებითი ნომერი.

ჟურნალის თემაა - "რატომ უნდა ვიკითხოთ წიგნები".

ჟურნალი დაიბეჭდა აკადემიის ბაზაზე მოქმედ გამომცემლობა "ივერონში".

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ თბილისის თავისუფალი აკადემიის ბიბლიოთეკაში ან მოითხოვოთ ჟურნალის ელექტრონული ვერსია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info