აკადემიური კონკურსი

🔵 თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებაზე აკადემიური პერსონალის - პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ - პროფესორის და ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

🔵 კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის 21 დეკემბერს.

🔵 აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 25 იანვრიდან 05 თებერვლის ჩათვლით.

🔵 დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ თბილისის თავისუფალი აკადემიის ოფიციალურ ვებ - გვერდს.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info