თბილისის თავისუფალი აკადემია

19.10.2020 თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა, ქალბატონმა სალომე პირველმა, უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით, გამართა გეგმიური შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან!
 
🔹 შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა Online სწავლების საკვანძო საკითხები, პრობლემები და გადაჭრის გზები;
🔹 აკადემიის რექტორმა გასცა რეკომენდაციები ლექციების დისტანციურ რეჟიმში უწყვეტად და უხარვეზოდ წარმათვასთან დაკავშირებით;
🔹 ამავე შეხვედრის ფარგლებში, რექტორმა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სერთიფიკატებით დააჯილდოვა დოქტორი მარინა გუნარეს, ბალტიის საერთაშორისო აკადემიის პროფესორის საავტორო ტრენინგის ,,შემოქმედებითი მიდგომები თანამედროვე სპეციალისტების მომზადებაში!" ყველა მონაწილე.
 
📎 თბილისის თავისუფალი აკადემია აქტიურ რეჟიმში აგრძელებს განვითარებასა და ინოვაციების დანერგვას სასწავლო პროცესში!

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info