ახალი თანამშრომლობა

თბილისის თავისუფალ აკადემიასა და ქალაქ თბილისის №10; №64 და №153 საჯარო სკოლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, დისტანციურ რეჟიმში!
 
მემორანდუმს ხელი მოაწერა თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა - სალომე პირველმა!
 
მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები ხელს შეუწყობენ თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობის განვითარებას, მომავალი სპეციალისტების მომზადების, თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და საზოგადოების დინამიური განვითარების პირობებთან მათი ადაპტირების პროცესს.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info