ტრენინგი

თბილისის თავისუფალი აკადემიის ეგიდით ტარდება კიდევ ერთი საინტერესო ონლაინ ინფორმაციული ხასიათის ტრენინგი "COVID-19 და მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები".

🔷 შეხვედრის დრო: 2020 წლის 19 მაისი, 20:00 საათი.

🔷 შეხვედრის ადგილი: Zoom Video Communications.

🔷 ონლაინ შეხვედრას ატარებს თბილისის თავისუფალი აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ბატონი ემზარ კაკულია.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info