ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ყოველწლიური კონფერენცია

თბილისის თავისუფალი აკადემიის რექტორმა, ქალბატონმა სალომე პირველმა, მიიღო მონაწილეობა დიდ ბრიტანეთში - სუონსის უნივერსიტეტში 2024 წლის 11 და 12 აპრილს ჩატარებულ კონფერენციაში. ✔️✔️✔️
 
2024 EUA ყოველწლიური კონფერენცია სახელწოდებით "უნივერსიტეტები ევროპაში: მთლიანობა ცვლილებების დროს" განხილული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი და ძირეული საკითხები, როგორიცაა ლიდერობა და კეთილსინდისიერება, რა არის ლიდერის ძირითადი მახასიათებლები, რა არის მათი ხედვა სამყაროზე.
 
კონფერენციამ ცხადყო: “თუ სამი წრე, რისიც გჯერა, რასაც აკეთებ და რასაც ამბობ, კონცენტრირებულია, მაშინ შეგიძლია იყო წარმატებული უნივერსიტეტის ლიდერი". 💪💪💪
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info