ტრენინგი

ტრენინგი თემაზე:
 
“პიროვნება და შემოქმედებითი პოტენციალი”
 
შეხვედრის თარიღი/დრო:
 
14.12.2023 წ.
14:00 სთ.ზე
 
ტრენერი 
 
ფსიქოლოგიის დოქტორი, თბილისის თავისუფალი აკადემიის პროფესორი, ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ნიუ უნის პროფესორი
 
ნონა ახალაშვილი

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info