2023 - 2024 სასწვლო წლის დაწყება

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში 2023 - 2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი დაიწყება
 
02.10.2023 წ.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info