პირველკურსელთა რეგისტრაცია

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით "თბილისის თავისუფალ აკადემიაში" ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სარეგისტრაციო ვადა 
 
04.09.2023 - დან
15.09.2023 -  ჩათვლით
 
 
რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
- პირადობის მოწმობის ასლი;
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა - ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტურობის შესახებ;
- 2 (ორი) ცალი ფოტოსურათი (3x4) და ფოტოს ვერსია CD დისკზე ჩაწერილი;
- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).
 
საბუთების მიღება შესაძლებელია:
მის.: ქ. თბილისი, საბურთალო, ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46, II სართული, ოთახი N12.
ტელ.: 0322 36 91 60;
ელ. მისამართი.: info@freeacademy.edu.ge
 
საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ - კვირის გარდა თბილისის თავისუფალი აკადემიის ადმინისტრაციულ შენობაში.
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info