მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

აკადემიაში მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო!
 
🎓 დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასი) მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;
 
🎓 დაწყებითი საფეხურის (I-IV კლასი) ქართული ენა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;
 
🎓 ქართულის, როგორც მეორე/უცხოური ენის (დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხური) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.
 
 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info