დასაქმდი

დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა საქართველოს ბანკში.


ინფორმაცია II - ე, III - ე, IV - ე კურსის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის.- გაყიდვების კონსულტანტის პოზიცია;


- უმცროსი გაყიდვების მენეჯერის პოზიცია.აღნიშნული პოზიციები კარიერის საწყის ეტაპზე მყოფ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს, მიიღონ მრავალფეროვანი ცოდნა და გამოცდილება და მხოლოდ რამდენიმეთვიანი წარმატებული მუშაობის შედეგად დაწინაურდნენ ბანკის სხვადასხვა მიმართულებით.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info